Privacy

Meubelaanbiedingen.nl is een product van The WebStudio Multimedia & Internet. Voor Meubelaanbiedingen.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Meubelaanbiedingen.nl zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening kan Meubelaanbiedingen.nl gegevens vastleggen in een bestand. Meubelaanbiedingen.nl gebruikt deze gegevens om gebruikers van Meubelaanbiedingen.nl, op de hoogte te houden van eigen interessante aanbiedingen van producten en diensten en de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van The WebStudio. Hierbij tracht Meubelaanbiedingen.nl rekening te houden met voorkeuren.

Beveiliging gegevens

Meubelaanbiedingen.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Op Meubelaanbiedingen.nl wordt bij opgegeven advertenties altijd alle ingevulde persoonsgegevens getoond. De opgegeven product gegevens van een product worden bij de productdetails op Meubelaanbiedingen.nl getoond.

Clickgedrag

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Meubelaanbiedingen.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen

Meubelaanbiedingen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacybeleid van Meubelaanbiedingen.nl. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met Meubelaanbiedingen.nl.

© 2007 - 2020 Meubelaanbiedingen.nl
Alle rechten voorbehouden

Ga naar deze website Ga naar deze website Ga naar deze website